Сьогодні: понеділок, 23 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи виникають проблеми в ході проведення перевірок органами державного контролю?
Проголосувало: 47 Чи задовольняє Вас діюча система ліцензування?  » Чи підтримуєте Ви спрощену систему оподаткування?  » Кількість перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами  » Як Ви оцінюєте роботу місцевих органів влади, спрямовану на розвиток підприємництва?  » Умови ведення Вашого бізнесу  »
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Міловська РДАДіяльність РДАРДА
Основні функції

 Функції Міловської районної державної адміністрації:

Виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня: 

  1. Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
  2. Виконання державних регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
  3. Підготовка та виконання відповідних бюджетів;
  4. Звітування про виконання відповідних бюджетних програм;
  5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування;
  6. Реалізація інших наданих державою, а також делегованих Міловською районною радою повноважень.
Районна державна адміністрація.
 
        Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р., Міловська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і в межах своєї компетенції та повноважень здійснює виконавчу владу на території Міловського району та забезпечує:
     -  виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
     - виконання державних, розробку і реалізацію регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших регіональних цільових та комплексних програм, а також підготовку звітів про їх виконання;
     -  підготовку та виконання районного бюджету, звіту про його виконання;
     -  взаємодію з органами місцевого самоврядування;
     -  реалізацію інших наданих Кабінетом Міністрів України, а також делегованих повноважень Міловською районною радою.
        Міловська районна державна адміністрація при здійсненні своїх повноважень відповідальна перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітна та підконтрольна органам виконавчої влади вищого рівня, підзвітна та підконтрольна Міловській районній раді в частині делегованих їй повноважень.
        Міловська районна державна адміністрація є юридичною особою. Має власну печатку та за своїм найменуванням, рахунки в установах банків України. На будинку райдержадміністрації піднімається державний прапор, а на фасаді будинку, де розташована районна адміністрація, вивішена табличка з зображенням Державного герба та повне найменування районної державної адміністрації.
       На посади в райдержадміністрації призначені особи, які є громадянами України, успішно пройшли відповідний конкурсний відбір як кандидати на відповідну посаду, та після прийняття присяги мають статус державних службовців. Державні службовці не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою діяльністю, окрім викладацької, наукової та творчої діяльності, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку. Не можуть бути призначені на посаду до Міловської районної державної адміністрації особи, які мають судимість, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
         Райдержадміністрація діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів, взаємодії з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадськими організаціями і політичними партіями.
        Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Міловською районною радою повноважень, провадиться головою райдержадміністрації, першим заступником голови та заступниками голови, керівником апарату, апаратом районної держадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.
         Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Міловська райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування а Україні засобами масової інформації», іншими актами законодавства.
      Склад райдержадміністрації формує голова райдержадміністрації. Структура райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації на підставі рекомендаційного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, затвердженого Постановою Міністрів України, в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання районної державної адміністрації.
Розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення на посаду з визначенням:
       - повноважень і функцій посадової особи;
       - повноважень і функцій управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи), діяльність яких контролюється відповідною посадовою особою;
      -   порядку заміщення голови райдержадміністрації, його заступників у разі їх відсутності.
         Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України, погоджуються із заступниками голови ( відповідно до розподілу обов’язків), а також з головним спеціалістом, юрисконсультом апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
          Робота райдержадміністрації проводиться згідно Регламенту та за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які готуються керівником апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації. На основі затверджених планів роботи відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації готує перелік основних організаційних заходів на наступний тиждень та подає його кожної п’ятниці голові райдержадміністрації. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
          Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручення Президента України та Прем’єр-Міністра України, розпоряджень голови обласної держадміністрації, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих Міловською районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків) та керівником апарату райдержадміністрації.
         Щоквартально до 25 числа першого місяця кварталу на підставі звітів з виконання планів, райдержадміністрація складає інформацію про виконання плану роботи за попередній квартал. Підготовка даної звітності передбачена статтями 30, 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
 
 

 

||
Міловська районна державна адміністрація
92500, Україна, смт. Мілове, вул.Леніна, 40
Тел. (06465) 2-12-45, факс 2-15-45
Веб-сайт: http://mil.loga.gov.ua
E-mail: melovoe_rda@mel.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mil.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Міловська РДА