Сьогодні: понеділок, 23 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи виникають проблеми в ході проведення перевірок органами державного контролю?
Проголосувало: 47 Чи задовольняє Вас діюча система ліцензування?  » Чи підтримуєте Ви спрощену систему оподаткування?  » Кількість перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами  » Як Ви оцінюєте роботу місцевих органів влади, спрямовану на розвиток підприємництва?  » Умови ведення Вашого бізнесу  »
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Міловська РДАДіяльність РДАДоступ до публічної інформації
Порядок розгляду запитів

 

Додаток 7 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

 

 

Інформація про запити на публічну інформацію, що надійшли до ________________________________________________

(найменування структурного підрозділу райдержадміністрації)

 

 

 

 

 

 

 

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

 

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юридична особа

Фізична особа

Колективний

Особистий прийом

Тел./факс

Електронною поштою

Поштою

Записано на вимогу запитувача

Інформацію надано

Надіслано за належністю

Відмовлено

Термін продовжено

На виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2017

Додаток 2 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

 

Форма

для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                Міловська районна державна адміністрація

                                                                                            Луганської області

                                                                                            смт Мілове, вул. Миру,40,  92500

                                                                                            (або назва самостійного структурного підрозділу

                                                                                            райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати електронну пошту)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника запитувача)

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

 

Форма

для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                Міловська районна державна адміністрація

                                                                                            Луганської області

                                                                                            смт Мілове, вул. Миру,40,  92500

                                                                                            (або назва самостійного структурного підрозділу

                                                                                            райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати електронну пошту)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника запитувача)

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

 

Форма

для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                Міловська районна державна адміністрація

                                                                                            Луганської області

                                                                                            смт Мілове, вул. Миру,40,  92500

                                                                                            (або назва самостійного структурного підрозділу

                                                                                            райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати електронну пошту)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

 

Форма

для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача в усній формі

 

Розпорядник інформації                                                Міловська районна державна адміністрація

                                                                                            Луганської області

                                                                                            смт Мілове, вул. Миру,40,  92500

                                                                                            (або назва самостійного структурного підрозділу

                                                                                            райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача, (прізвище, ім’я та по батькові представника запитувача)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати електронну пошту)

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

Реєстраційно-контрольна

картка запиту на публічну інформацію

 

Лицьовий бік

Прізвище, ім’я, по батькові або найменування запитувача

 

Адреса

 

нас.пункт

вул.

буд.

кв.

Телефон

 

Електронна адреса

 

Дата надходження

 

Індекс документа

 

Короткий зміст

 

 

 

Резолюція

 

 

 

 

Термін виконання

 

Відповідь надати (поштою, телефоном, електронною поштою, в усній формі)

 

           

 

 

Зворотній бік

Дата передачі на виконання

Кому направлено документ

Розписка про одержання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про виконання

 

 

 

Додаток 1 до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи

Перелік публічної інформації,

яка підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті райдержадміністрації

№ з/п

Публічна інформація

Відповідальні виконавці

Строк оприлюднення

1

Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності райдержадміністрації

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

2

Фінансові ресурси райдержадміністрації (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

3

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних). Прийняті райдержадміністрацією та її структурними підрозділами

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

4

Проекти нормативно-правових актів райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Протягом доби з дня отримання від розробників

5

Проекти рішень Міловської районної ради, які вносяться на розгляд районної ради райдержадміністрацією

Самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які є їх розробниками

Невідкладно, але не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду

6

Умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

Самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

7

Система обліку, види інформації, яку зберігає райдержадміністрація та її структурні підрозділи

Загальний відділ, юридичний сектор, сектор з контролю апарату райдержадміністрації, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

8

Порядок денний засідань колегій райдержадміністрації

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

9

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

Сектор з контролю апарату райдержадміністрації, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

10

Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

11

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, які надійшли до райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

Сектор з контролю апарату райдержадміністрації, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

12

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації , та їх керівників

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

13

Інша інформація про діяльність райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Самостійні структурні підрозділи та апарат райдержадміністрації

Невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

 

30.08.2012
               ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
02 серпня 2012 № 297
 
 
Зареєстровано у Міловському
районному управлінні юстиції
10 серпня 2012 за № 4/270
 
 
 
 
 
Порядок
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
Міловська районна державна адміністрація Луганської області
та її структурні підрозділи
1. Загальні положення
1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області та її структурні підрозділи (далі – Порядок), розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».
1.2. Порядок визначає організацію доступу до публічної інформації, регулює питання оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію й забезпечення права запитувача на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області (далі – райдержадміністрація) та її самостійні структурні підрозділи із статусом юридичної особи (далі - структурні підрозділи).
1.3. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів, забезпечується шляхом:
систематичного та оперативного оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
надання інформації за запитами на інформацію.
1.4. Відповідальним структурним підрозділом за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них, а також оприлюднення інформації, передбаченої статтею 15 Закону, є сектор з контролю апарату райдержадміністрації.
Відповідальними за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до структурних підрозділів, та надання відповідей на них, а також за оприлюднення публічної інформації, що знаходиться у їх розпорядженні, є відповідні структурні підрозділи.
1.5. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація та її структурні підрозділи, - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.
1.6. Публічна інформація про діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів може надаватися на паперових носіях, в усній та електронній формах.
1.7. Запит на інформацію - це прохання запитувача інформації в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
1.8. Запитувачі публічної інформації - це фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.9. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.10. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить пропозиції (зауваження), заяву (клопотання) або скаргу, то у відповіді на інформаційний запит запитувачу повідомляється, що у цій частині відповідь йому буде направлено окремо у строк, передбачений Законом України «Про звернення громадян».
1.11. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та й структурних підрозділів, обмежується щодо інформації, яку чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.
2. Оприлюднення публічної інформації
2.1. Райдержадміністрація та її структурні підрозділи зобов'язані оприлюднювати публічну інформацію на офіційному веб-сайті райдержадміністрації із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації згідно з Переліком публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (додаток 1).
2.2. Систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадмінстрації.
2.3. Райдержадміністрація та її структурні підрозділи можуть додатково оприлюднювати публічну інформацію в районній газеті «Слово хлібороба», на інформаційних стендах та у будь-який інший спосіб, передбачений Законом.
2.4. Самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації, структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які є розробниками проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації, повинні не пізніше ніж за 21 робочий день до дати їх розгляду з метою прийняття надавати загальному відділу апарату райдержадміністрації ці проекти в електронному та паперовому вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
2.5. Загальний відділ апарату райдержадміністрації розміщує проекти нормативно-правових актів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом доби з дня отримання цих проектів від розробників.
3. Надання інформації за запитами на інформацію
3.1. Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації, її структурних підрозділів із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.
3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
3.3. Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) має містити:
ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
3.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додатки 2, 3, 4), які можна отримати в секторі з контролю апарату райдержадміністрації або на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
3.5. З метою реєстрації запитів на інформацію, які надходять в усній формі, працівник сектору з контролю апарату райдержадміністрації або відповідальна особа з питань запитів на інформацію структурного підрозділу, яка отримує запит, заповнює Форму для прийняття запиту на отримання публічної інформації від запитувача в усній формі (додаток 5).
3.6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник сектору з контролю апарату райдержадміністрації або відповідальна особа з питань запитів на інформацію структурного підрозділу, до якої звернулась особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
3.7. У разі якщо у запиті на інформацію не зазначено, в якій формі запитувач бажає отримати відповідь, то вважається, що вона має бути надана у письмовій формі.
3.8. На вимогу запитувача йому надається копія запиту, на першому аркуші якої проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування райдержадміністрації, її структурного підрозділу, дати надходження та вхідного номера запиту.
3.9. Запити на інформацію від громадян (іноземців, осіб без громадянства), об'єднань громадян без статусу юридичної особи, що надійшли до райдержадміністрації, отримує сектор з контролю апарату райдержадміністрації, а запити від юридичних осіб - загальний відділ апарату райдержадміністрації, які ідентифікують отриманий документ як запит на інформацію згідно зі статтею 1, частиною першою статті 19 Закону.
З часу отримання запиту на інформацію невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, працівник сектору з контролю, загального відділу апарату райдержадміністрації передає запит до сектору з контролю апарату райдержадміністрації для реєстрації та опрацювання.
3.10. Сектор з контролю апарату райдержадміністрації реєструє та опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові райдержадміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації та райдержадміністрації в цілому, у Реєстраційно-контрольній картці запиту на публічну інформацію (додаток 6).
3.11. Запити на інформацію, які надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації  реєструються та опрацьовуються відповідальними особами з питань запитів на інформацію структурних підрозділів райдержадміністрації.
4. Розгляд запитів на інформацію, які подані
на особистому прийомі
4.1. Запит, який подано на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату, оформлюється працівником сектору з контролю апарату райдержадміністрації (зі слів запитувача) відповідно до вимог пунктів 3.3, 3.4, 3.8 розділу 3 цього Порядку і передається невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, до сектору з контролю апарату райдержадміністрації для реєстрації та опрацювання.
У цей же день сектор з контролю апарату райдержадміністрації реєструє запит відповідно до вимог пункту 3. 11 розділу 3 цього Порядку і передає його копію для виконання структурному підрозділу райдержадміністрації, до компетенції якого належать питання, що містяться у запиті.
4.2. Структурний підрозділ, який отримав копію запиту на інформацію, невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з часу її отримання, здійснює реєстрацію запиту та подальший його розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті, та надає її до сектору з контролю апарату райдержадміністрації. Водночас із наданням зазначеної інформації у письмовій формі структурний підрозділ надає її в електронній формі (файлом формату Word).
4.3. Сектор з контролю апарату райдержадміністрації перевіряє повноту та достовірність інформації і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.
4.4. Відповідь на запит на інформацію, який подано на особистому прийомі керівника структурного підрозділу (його заступників), готує цей структурний підрозділ і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.
5. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли
поштою, факсом, електронною поштою
5.1. Письмові запити на інформацію, адресовані райдержадміністрації, які отримані загальним відділом, сектором з контролю апарату райдержадміністрації, поштою, факсом, передаються працівниками цих підрозділів до сектору з контролю апарату райдержадміністрації відповідно до вимог пункту 3.9 розділу 3 цього Порядку.
Запити на інформацію, що надійшли на електронну адресу райдержадміністрації, роздруковуються працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації на паперовий носій та передаються до сектору з контролю апарату райдержадміністрації відповідно до вимог пункту 3.9 розділу 3 цього Порядку. Водночас ці запити також надаються сектору з контролю апарату райдержадміністрації працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації на електронному носію.
5.2. Працівники сектору з контролю апарату райдержадміністрації реєструють запити та передають їх копії на виконання структурним підрозділам, до компетенції яких належать відповідні питання, а структурні підрозділи реєструють, розглядають їх та надають до сектору з контролю апарату райдержадміністрації вичерпну інформацію за результатами такого розгляду у порядку та строки, передбачені пунктами 4.1, 4.2 розділу 4 цього Порядку.
Сектор з контролю апарату райдержадміністрації перевіряє повноту та достовірність інформації і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.
5.3. Письмові запити на інформацію, що надійшли поштою, факсом, електронною поштою до структурного підрозділу, реєструються і розглядаються цим структурним підрозділом.
Структурний підрозділ самостійно готує відповідь на запит на інформацію і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.
6. Розгляд усних запитів на інформацію, у тому числі
отриманих по телефону
6.1. Запит на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється і передається до сектору з контролю апарату райдержадміністрації працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації аналогічно запиту на інформацію, який подано на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату.
Подальше опрацювання та розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюються відповідно до пунктів 4.1· 4.3 розділу 4 цього Порядку.
6.2. Запит на інформацію, який надійшов до структурного підрозділу в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється і реєструється відповідальною особою з питань запитів на інформацію цього структурного підрозділу.
Подальший розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюються аналогічно запиту на інформацію, який прийнято на особистому прийомі керівника структурного підрозділу (його заступників).
7. Інші питання розгляду запитів на інформацію
7.1. У разі, коли райдержадміністрації, її структурні підрозділи не володіють запитуваною інформацією, запит перенаправляється сектором з контролю апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
7.2. Сектор з контролю апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи забезпечують надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші строки, визначені Законом.
7.3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі якщо запитувана інформація не може бути надана в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили, відповідно до вимог частин шостої, сьомої статті 22 Закону.
7.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сектор з контролю апарату райдержадміністрації, структурний підрозділ можуть продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів, повідомивши про це запитувача відповідно до вимог частини четвертої статті 20 Закону.
7.5. Сектор з контролю апарату райдержадміністрації, структурний підрозділ мають право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:
райдержадміністрація, структурний підрозділ не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі, із зазначенням відомостей, передбачених частинами четвертою, п'ятою статті 22 Закону.
7.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
Однак у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Сектор з контролю апарату райдержадміністрації, структурний підрозділ невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту, повідомляють про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом двох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів визначається райдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
7.7. Структурні підрозділи забезпечують надання сектору з контролю апарату райдержадміністрації інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до цих структурних підрозділів, у день їх надходження (за наявності) згідно з формою (додаток 7).
7.8. Сектор з контролю апарату райдержадміністрації забезпечує ведення обліку запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації, та здійснює щотижневе оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідної інформації.
8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації
та її структурних підрозділів
8.1. Посадові та службові особи райдержадміністрації та її структурних підрозділів несуть відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації згідно з чинним законодавством.
8.2. Запитувач має право оскаржити:
відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації;
невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону;
інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
9. Відповідальність за порушення законодавства про доступ
до публічної інформації
9.1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
ненадання відповіді на запит;
ненадання інформації на запит;
безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;
надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
несвоєчасне надання інформації;
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
нездійснення реєстрації документів;
навмисне приховування або знищення інформації чи документів;
інші дії або бездіяльність, які призвели до порушень прав і законних інтересів запитувача.
9.2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені райдержадміністрації та її структурними підрозділами, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.
 
 
 
 
 
 
 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО
          Розпорядження голови райдержадміністрації
             «04 серпня» 2011 № 305

 

 

 
 
 
ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником
якої є Міловська районна державна адміністрація Луганської області
 
1. Загальні положення.
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Міловська районна державна адміністрація Луганської області (далі – райдержадміністрація).
1.4. Доступ до публічної інформації райдержадміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".
2. Складення та подання запитів на публічну інформацію.
2.1. Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається райдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
2.5. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі - Форма запиту), яка затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі райдержадміністрації.
2.8. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відповідальної особи, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.
2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник сектору з контролю апарату райдержадміністрації із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
3. Проходження запитів на публічну інформацію.
3.1. При надходженні запиту на публічну інформацію до райдержадміністрації загальний відділ апарату райдержадміністрації:
невідкладно реєструє запит відповідно до виду документів та направляє у встановленому порядку для подальшого розгляду голові райдержадміністрації або особі, яка виконує його обов'язки;
після розгляду запиту головою райдержадміністрації невідкладно направляє оригінал запиту керівникам структурних підрозділів для виконання відповідно до сфери компетенції, а копію - сектору з контролю апарату райдержадміністрації для організації контролю за виконанням.
3.2. Відповідь на запит структурні підрозділи готують впродовж чотирьох робочих днів, погоджують її з сектором контролю апарату райдержадміністрації та подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну виконання.
3.3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
3.4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
3.5. Інформація на запит надається безоплатно.
3.6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
3.7. У випадку відправлення відповіді електронною поштою або телефаксом оригінал відповіді зберігається у структурному підрозділі, який готував відповідь на запит.
3.8. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит, надає копію відповіді після її реєстрації до сектору з контролю апарату райдержадміністрації.
4. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 3.6. цього Порядку;
не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених пунктом 2.5. цього Порядку.
4.2. Відмова в задоволення запиту на інформацію надається в письмові формі.
4.3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається вразі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
5. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, Луганської обласної державної адміністрації або суду.
 
 
 

  

||
Міловська районна державна адміністрація
92500, Україна, смт. Мілове, вул.Леніна, 40
Тел. (06465) 2-12-45, факс 2-15-45
Веб-сайт: http://mil.loga.gov.ua
E-mail: melovoe_rda@mel.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mil.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Міловська РДА