Сьогодні: понеділок, 23 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи виникають проблеми в ході проведення перевірок органами державного контролю?
Проголосувало: 47 Чи задовольняє Вас діюча система ліцензування?  » Чи підтримуєте Ви спрощену систему оподаткування?  » Кількість перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами  » Як Ви оцінюєте роботу місцевих органів влади, спрямовану на розвиток підприємництва?  » Умови ведення Вашого бізнесу  »
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Міловська РДАДіяльність РДАДоступ до публічної інформації
Перелік службової інформації
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
« 30 » березня 2012 р. № 135
  
 
П Е Р Е Л І К
відомостей, що становлять службову інформацію в Міловській райдержадміністрації, якій надається гриф обмеження доступу                   «Для службового користування»
 
1. Сфера економіки, бюджету, промисловості, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення
 
1.1. Інформація про місцезнаходження баз, складів підприємств, на яких зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовини.
1.2. Відомості про конфіденційні переговори із замовниками щодо укладання підприємствами контрактів.
1.3. Топографічні зйомки М 1:2000, М 1:1000, абриси та кроки до них, якщо вони містять відомості обмеженого доступу й дають можливість визначити місцезнаходження діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб), за винятком секретних даних.
1.4. Матеріали топографо-геодезичного обґрунтування.
1.5. Топографо-геодезична зйомка населених пунктів району, масштабу 1:500; 1:2000; 1:5000; 1:10000.
1.6. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водоводів по району.
1.7. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо-, електро-, теплопостачання та каналізації по району.
1.8. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів по району.
1.9. Відомості про організацію охорони в цілому та конкретно об'єктів електро-, газо-, теплопостачання та стан захисту джерел водопостачання по району (крім тих, що входять до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю(ЗВДТ).
1.10. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність і фізичний розвиток).
1.11. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.
1.12. Відомості про матеріали списання та знищення бактеріальних і медичних препаратів, які зберігаються на складах довготривалого зберігання та стали непридатними після закінчення основного й додаткового термінів придатності.
1.13. Відомості про особові рахунки із заробітної плати працівників райдержадміністрації.
1.14. Відомості щодо точного місцезнаходження на глибині до 10 м дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння і самородних дорогоцінних металів (золото).
1.15. Перспективні плани, інші матеріали, листування з питань погодження виконання аерозйомочних, топографо-геодезичних і картографічних робіт з Управлінням військово-топографічним і навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.
1.16. Окремі документи та матеріали з питань делімітації і демаркації державного кордону, які готуються для Міністерства закордонних справ України й Адміністрації Державної прикордонної служби України.
1.17. Матеріали державного замовлення на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних робіт, які готуються для підприємств галузі (по окремих об'єктах).
1.18. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.
1.19. Персональні дані про одержувачів субсидій.
1.20. Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).
1.21. Персональні дані про перевізників, які обслуговують автобусні маршрути загального користування.
 
2. Сфера державного управління, соціально-політична сфера
 
2.1. Інформація з грифом «Для службового користування», надана у володіння, користування чи розпорядження райдержадміністрації або окремим її працівникам іншими державними органами.
2.2. Особові справи державних службовців і книги обліку руху особових справ.
2.3. Декларації про доходи державних службовців.
2.4. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.
2.5. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районними державними адміністраціями, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, районною радою, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).
2.6. Відомості, що розкривають стратегію та позиції місцевих органів влади, установи, підприємства на переговорах з іноземними, іншими партнерами, а також зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
2.7. Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців.
2.8. Облікові форми документів з грифом «Для службового користування» та акти про знищення таких документів.
2.9. Відомості щодо функціонування спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв’язку (СІТМ НСКЗ), її програмно-апаратного комплексу та інформації, яка циркулює в зазначеній мережі.
 
3. Сфера оборони, спецроботи, охорони правопорядку, захисту населення та територій
 
3.1. Відомості про номенклатуру, обсяги та місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації (крім підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомрезерву України, або тих, які випускають оборонну продукцію).
 
3.2. Відомості про стан роботи з виконання державного оборонного замовлення підприємствами району.
3.3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та розроблення документації мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період на підприємстві, в установі, організації.
3.4. Відомості про спеціальні формування центральних органів виконавчої влади, що передаються Збройним Силам України в умовах воєнного стану, в районній держадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації (крім державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади).
3.5. Відомості про особливо важливі та важливі об'єкти, які беруться на військову і воєнізовану пожежну охорону в умовах воєнного стану, в районній держадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації (крім підприємств, які випускають оборонну продукцію).
3.6. Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в умовах воєнного стану, в районній держадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації.
3.7. Відомості про запасні пункти управління органів виконавчої влади: дислокацію та характеристики, систему охорони та захисту, номенклатуру й обсяги запасів матеріально-технічних засобів, медикаментів і продовольства, місцезнаходження складів і баз їх зберігання в районній держадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації.
3.8. Оперативно-мобілізаційні документи виконавчих органів сільських, селищної та районної рад на особливий період.
3.9. Відомості про стан роботи щодо обліку військовозобов'язаних і бронювання в органах місцевого самоврядування, районної державної адміністрації і на підприємствах, що входять до спільної власності територіальних громад, у тому числі відомості про кількість військовозобов'язаних, що заброньовані за організаціями та підприємствами (при кількості заброньованих до 500 осіб), перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.
3.10. Відомості про укомплектованість та організаційну структуру військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, що дислокуються на території Міловського району Луганської області.
3.11. Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, визначаючи нові напрямки розвитку науки та техніки, які можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.
3.12. Відомості про організацію режимно-секретної діяльності в райдержадміністраціях.
3.13. Персональні дані, які містяться у розпорядженнях голови райдержадміністрації, що стосуються допуску посадових осіб до державної таємниці та надання їм компенсації за роботу в умовах режимних обмежень.
3.14. Номенклатура посад працівників райдержадміністрації, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, та перелік таких посад.
3.15. Листування з облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями області та району з питань забезпечення режиму секретності, мобілізаційної підготовки та державного резерву (крім тих, що входять до ЗВДТ).
3.16. Акти, довідки за результатами перевірки дотримання підрозділами райдержадміністрації вимог Закону України «Про державну таємницю» (крім тих, що містять відомості, які становлять державну таємницю).
3.17. Відомості про діяльність експертної комісії з питань експертизи цінності таємних документів і справ та комісії з перевірки наявності таємних документів райдержадміністрації.
3.18. Відомості, що розкривають зміст заходів з питань комплексного технічного захисту інформації та про порядок охорони приміщень, у яких зберігаються документи, що містять державну таємницю (крім відомостей, що входять до ЗВДТ).
3.19. Програми професійної підготовки особового складу сил Цивільної оборони (ЦО).
3.20. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.
3.21. Відомості про місцезнаходження складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.
3.22. Відомості про антитерористичну діяльність, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
3.23. Розпорядження про зв'язок при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях і тренуваннях.
3.24. Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних і діючих частот.
3.25. Витяги з переліку телефонних і телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями «Каштан» і «Стихія»).
3.26. Пояснювальні записки до планів і схем зв'язку, які розкривають побудову системи зв'язку МНС в мирний час.
3.27. Витяги з таблиці позивних посадових осіб.
3.28. Інструкції посадових осіб і номери чергової обслуги вузлів зв'язку щодо організації зв'язку.
3.29. Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв'язку.
3.30. Відомості про технічний стан та забезпечення засобами зв'язку за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил ЦО.
3.31. Табелі термінових і строкових, донесень МНС, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
3.32. Відомості про технічний стан та готовність кожної окремої системи оповіщення.
3.33. Виписки з радіоданих.
3.34. Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил ЦО.
3.35. Плани об'єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп'ютерних систем.
3.36. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
3.37. Відомості про стан роботи щодо створення страхового фонду документації (далі - СФД) на об'єкти та споруди життєзабезпечення населення області (крім об'єктів мобілізаційного призначення).
3.38. Зведені відомості про стан виконання галузевих (регіональних) обласних програм створення СФД.
3.39. Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти та споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими й обласними (регіональними) програмами створення СФД.
3.40. Перелік об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, на які документацію замікрофільмовано, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.
3.41. Відомості про формування та реалізацію галузевих і обласних (регіональних) програм створення СФД на об'єкти споруд і систем транспортних зв'язків:
- мостів (віадуків);
- аеропортів;
- метрополітенів;
- залізничних і автомобільних тунелів;
- залізничних станцій і вокзалів;
- морських і річкових портів.
3.42. Зведені відомості про формування та реалізацію програм створення СФД:
- про музейну обліково-фондову документацію, музейні архіви та фонди;
- про науково-проектну документацію пам'яток містобудування й архітектури.
3.43. Зведені відомості про техніко-економічні характеристики потенційно-небезпечних об'єктів на території України.
3.44. Програмний додаток REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Реєстру потенційно небезпечних об'єктів.
3.45. Нормативні документи Державного департаменту СФД, які містять відомості про:
- позначення мікроформ і комплектів машинних носіїв;
- порядок передачі документів СФД на архівне зберігання або знищення;
- порядок передачі документів СФД на довгострокове зберігання;
- зберігання документів СФД.
3.46. Відомості про номенклатуру, потребу й наявність запасів оперативного резерву МНС.
3.47. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки органів виконавчої влади, підприємств.
3.48. Нормативні документи стосовно показників і критеріїв визначення оцінки та стану готовності органів управлінь, підприємств і сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.
3.49. Планово-картографічні матеріали, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та звіти про земельний кадастр.
3.50. Відомості про антитерористичні заходи з питань медичного та біологічного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
3.51. Відомості про склад і чисельність органів управління військових частин, спеціалізованих формувань та організаційних структур, що належать до сфери управління МНС.
3.52. Штати територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій і військових частин ЦО, які використовуються у мирний час.
3.53. Положення про Історичний формуляр та Історичну довідку військових частин і установ МНС.
3.54. Класифікатори штатних груп МНС.
3.55. Доповідні записки голові райдержадміністрації від УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області, прокуратури Луганської області, Головного управління юстиції у Луганській області, територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області, Державної податкової адміністрації в Луганській області, Контрольно-ревізійного управління в Луганській області, Луганського прикордонного загону, Луганської митниці, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області стосовно їх роботи з виконання покладених на них спеціальних завдань (якщо вони не містять відомостей, що є державною таємницею).
3.56. Відомості про наслідки протиправних дій, терористичного та антиконституційного напрямку (збройний напад, захоплення важливих об'єктів, система зв'язку та телекомунікацій).
3.57. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення виробів медичного призначення в особливий період.
3.58. Відомості із забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними ресурсами в особливий період.
3.59. Відомості щодо показників із праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами системи охорони здоров'я на особливий період.
3.60. Відомості про надання медичних послуг в системі охорони здоров'я в особливий період.
3.61. Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції в особливий період в системі охорони здоров'я Міловського району Луганської області.
3.62. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки галузі охорони здоров'я.
3.63. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.
3.64. Відомості про основні показники стану цивільного захисту закладів охорони здоров'я та їх інженерного захисту.
3.65. Інформація, яка містить відомості про стан і порядок здійснення пропускного, внутрішньооб’єктового режиму та охорону службових приміщень об’єктів із особливим режимом роботи.
3.66. Відомості про роботу з інформацією в комп’ютерних мережах:
- інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп’ютерних мережах, де обробляється інформація;
- відомості про стан і зміст апаратних і програмних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці;
- інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державну таємницю;
- інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок автоматизованої інформаційної системи (далі – АІС) або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків;
- інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформаційної безпеки в АІС;
- алгоритми отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в АІС.
3.67. Відомості щодо заходів із забезпечення режиму секретності на період перебування іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.
 
4. Інше
 
4.1. Інформація, оприлюднення якої, може завдати шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, спричинити заворушення чи злочини, завдати шкоди репутації, інтересам охорони здоров’я населення або порушити права інших людей, мати наслідком розголошення інформації, одержаної конфіденційно, порушити авторитет і неупередженість правосуддя; водночас розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди зазначеним інтересам та шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
4.2. Зазначена інформація може міститися у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідних записках, рекомендаціях, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                               О.П.СИДОРЕНКО
 
 
 
 
 
||
Міловська районна державна адміністрація
92500, Україна, смт. Мілове, вул.Леніна, 40
Тел. (06465) 2-12-45, факс 2-15-45
Веб-сайт: http://mil.loga.gov.ua
E-mail: melovoe_rda@mel.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mil.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Міловська РДА