До дня працівників архівних установ

Вже сімнадцять років  в Україні наприкінці грудня, а саме  24-го  відзначається День працівників архівних установ.  Професійне свято встановлено  Указом Президента України від 30 жовтня 1998 року № 1200 для вшанування працівників архівних установ України, відзначення їх значного внеску у розвиток вітчизняної науки і культури.
            Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в нашому районі забезпечують архівний відділ райдержадміністрації та комунальна установа «Трудовий архів територіальних громад».
            В архівному відділі зберігаються документи, що є джерелом формування Національного архівного фонду і мають постійний термін зберігання.
Трудовий архів  зберігає документи з особового складу ліквідованих колгоспів, підприємств, установ та організацій району протягом 75 років.
Документальні свідчення, що дійшли до нас із минулого, допомагають відчути дихання далеких епох, зрозуміти логіку подій, що відбувалися, перейнятися думками і сподіваннями своїх попередників, відкрити нові грані їхнього життя. Так само ми передамо своїм нащадкам неоціненну спадщину - документи нашої епохи.
 
Цікава статистика
?   Мережа державних архівів України включає 680 установ, крім того, в Україні діє 477 трудових архівів.
?   Загальна чисельність працівників галузі - близько 3000 осіб, тобто кожен 15-тисячний громадянин України є архівістом.
?   У складі Національного архівного фонду - близько 58 мільйонів одиниць зберігання (не менше 5 мільярдів документів, 50 мільярдів аркушів).
?   Якщо скласти всі документи Національного архівного фонду поаркушно в одну стрічку, то нею можна 75 разів обгорнути земну кулю за екватором (стрічкою з документів Національного архіву США - 57 разів).
?   За мінімальними оцінками, сукупна грошова вартість документів Національного архівного фонду складає не менш як 500 мільярдів грн.
?   Обсяг документів, що зберігаються в державних архівних установах та архівних відділах міських рад України, за останні 15 років збільшився на 36%. Водночас кількість архівістів у цих установах збільшено лише на 10%.
?   Загальна довжина архівних полиць державних архівів складає близько 1000 км.
?   На одного зберігача фондів пересічно припадає 4,5 км архівних полиць (понад 300 тисяч одиниць зберігання), за які він несе відповідальність.
?   40 тисяч архівних підрозділів органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності передають найцінніші документи для довічного зберігання до державних архівів.
?   Найдавніший документ державних архівів України - борговий лист на бересті із давньоруського міста Звенигорода (перша третина ХІІ ст. - ЦДІА України, м. Львів).
?   Найдавніший документ, що зберігається в державних архівах Києва, - грецьке Євангеліє (пергамен, ХІІІ ст. - ЦДІА України, м. Київ).
?   Найдавніший кодекс у складі Національного архівного фонду, писаний кирилицею, - Апостол Христинопільський, або Городиський (пергамен, середина ХІІ ст. - Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).
?   Найдавніший документ Національного архівного фонду датується ІІІ тисячоліттям до н. е. (глиняні таблички - Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).
?   Найдавніший документ Національного архівного фонду слов'янського походження - Київські глаголичні листки (кінець ІХ - початок Х ст. - Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).
?   Найбільший за обсягом фондів державний архів України - Державний архів Київської області (2,5 млн. одиниць зберігання).
?   Щороку архіви України виконують понад 300 тис. запитів.
?   У центральних і регіональних державних архівах функціонує більш як 70 тематичних баз даних на актуальні масиви інформації.
?   Документи, що перебувають на таємному зберіганні, становлять 0,1 % від загальної кількості документів державних архівів; з кінця 80-х років розсекречено близько 10 тис. фондів (за обсягом - це цілий пересічний архів обласного рівня). Для порівняння: у Казахстані цей показник становить 5 %.
?   Що два роки на державне зберігання до архівів надходить близько 1,5 млн. одиниць зберігання - фактично, утворюється новий пересічний архів обласного рівня.